Fred og forsoning

Fredsbygning, forsoningsprosesser, menneskerettigheter, reintegrering av tidligere barnesoldater.

Utviklingssamarbeid

Organisasjonsutvikling, styrking av det sivile samfunn, demokratiutvikling, Hiv/AIDS problematikk, menneskerettigheter.

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle samfunn, interkulturell kompetanse, migrasjon, profesjonalitet og yrkesutøvelse.

Undervisning og kurs

Interkulturell kommunikasjon, global forståelse, interkulturelt samarbeid, multikulturelle arbeidsplasser, fred og forsoning, menneskerettigheter.

Geografisk region

Norge Afrika Sør-Amerika Sør/Øst-Asia

Aktuelt & nyheter

Nettsider for kompetanseløftet for ansatte i åpne barnehager

Nettsider klare: Prosjektet Kompetanseløft for ansatte i åpne barnehager (KOMÅP) har nå fått egne nettsider (www.komaap.com)

Evaluering av Sør-Sør prosjekter

Nytt prosjekt: SIK har fått i oppdrag å evaluere to av Det Norske Misjonsselskaps prosjekter hvor Sør-Sør samarbeid står i fokus. Evalueringsteamet, bestående av Sik-forsker Sigurd Haus og Paul Salatou, vil konkret se på samarbeid mellom kirker i Mali, Kamerun, Thailand og Madagaskar.

Les mer om prosjektet her (på engelsk)

Vellykket markering

SIK 25 år: Onsdag 11. januar feiret SIK sitt 25 års jubileum. Grunnlegger Øyvind Dahl og tidligere leder Kåre Kristensen geleidet oss gjennom SIKs historie, mens nåværende leder Gunhild Odden fortalte om SIK i dag. 

Studie om forståelser av fred og praksiser som fremmer fred lokalt i Kamerun

Masteroppgave om temaet fred: SIK-ansatt Audhild Steinnes Heum fullførte tidligere i høst sin masteroppgave i sosialantropologi. Studien har som tittel "They say we have peace": Perceptions and practices of peace in Northern Cameroon. Konfliktløsning og fredsbygging i ulike deler av verden har lenge vært et av hovedområdene for SIKs virksomhet. Masteroppgaven bidrar således til å styrke SIKs kompetanse på både Vest-Afrika generelt og tematikken fred og forsoning spesielt.

SIK feirer 25 års jubileum

Invitasjon: Vi inviterer alle interesserte til å delta på feiringen av SIKs 25 år lange historie onsdag 11. januar  kl. 12. 15 - 14.30. Sted for markeringen er VID Stvanger (rom 215, 2. etg.)

Klart for påmelding til kompetanseløftet for ansatte i åpen barnehage

Prosjektoppstart: Ansatte i åpne barnehager i hele Norge kan nå søke om å få plass på kompetanseløftet som SIK er prosjektleder for. 

Kompetanseløft for ansatte i åpne barnehager

Nytt prosjekt: På oppdrag for Utdanningsdirektoratet skal SIK i 2017 utvikle og gjennomføre et kompetansehevingstiltak for ansatte i åpne barnehager i hele Norge. Tilbudet vil ha fokus på temaområder som veiledning og støtte til foreldre, språklig og kulturelt mangfold, arbeid med de yngste barna (0-3 år) og implementering av rammeplan

Undervisningsvirksomhet for SIK-ansatte skoleåret 2016/2017

Undervisning: En gjennomgang av undervisningsaktiviteten blant SIKs ansatte høsten 2016 og våren 2017 viser at staben er engasjert i en rekke emner på bacherlor og mastergradsnivå, både ved VID vitenskapelige høgskole og Universitet i Stavanger. 

New colleague

Interview: Aleksandra Sevic has joined our team and our MA interns have conducted an interview with her. Aleksandra has a relevant background for SIK and will be included in several of our ongoing projects.

Open lectures on migration

Invitation: Centre for Intercultural Communication invites to public lectures with Pieter Bevelander (Malmö University) and Kathy Burrell (University of Liverpool) on Tuseday September 6 at VID Misjonshøgskolen (12.15-14.30)