Fred og forsoning

Fredsbygning, forsoningsprosesser, menneskerettigheter, reintegrering av tidligere barnesoldater.

Utviklingssamarbeid

Organisasjonsutvikling, styrking av det sivile samfunn, demokratiutvikling, Hiv/AIDS problematikk, menneskerettigheter.

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle samfunn, interkulturell kompetanse, migrasjon, profesjonalitet og yrkesutøvelse.

Undervisning og kurs

Interkulturell kommunikasjon, global forståelse, interkulturelt samarbeid, multikulturelle arbeidsplasser, fred og forsoning, menneskerettigheter.

Geografisk region

Norge Afrika Sør-Amerika Sør/Øst-Asia

Aktuelt & nyheter

Klart for påmelding til kompetanseløftet for ansatte i åpen barnehage

Prosjektoppstart: Ansatte i åpne barnehager i hele Norge kan nå søke om å få plass på kompetanseløftet som SIK er prosjektleder for. 

Kompetanseløft for ansatte i åpne barnehager

Nytt prosjekt: På oppdrag for Utdanningsdirektoratet skal SIK i 2017 utvikle og gjennomføre et kompetansehevingstiltak for ansatte i åpne barnehager i hele Norge. Tilbudet vil ha fokus på temaområder som veiledning og støtte til foreldre, språklig og kulturelt mangfold, arbeid med de yngste barna (0-3 år) og implementering av rammeplan

Undervisningsvirksomhet for SIK-ansatte skoleåret 2016/2017

Undervisning: En gjennomgang av undervisningsaktiviteten blant SIKs ansatte høsten 2016 og våren 2017 viser at staben er engasjert i en rekke emner på bacherlor og mastergradsnivå, både ved VID vitenskapelige høgskole og Universitet i Stavanger. 

New colleague

Interview: Aleksandra Sevic has joined our team and our MA interns have conducted an interview with her. Aleksandra has a relevant background for SIK and will be included in several of our ongoing projects.

Open lectures on migration

Invitation: Centre for Intercultural Communication invites to public lectures with Pieter Bevelander (Malmö University) and Kathy Burrell (University of Liverpool) on Tuseday September 6 at VID Misjonshøgskolen (12.15-14.30)

New interns

Master students at SIK: Frida Johansson and Mateus Schweyher are this semester's EMMIR interns at SIK. EMMIR is the European Master in Migration and Intercultural Relations. 

Visit from Hå reception centre

Salsa and BBQ at SIK: Earlier this year SIK researchers Gunhild Odden and Hugrun Osk Gudjonsdottir visited Hå reception centre for asylum seekers together with international students from the Europen Master in Migration and Intercultural Relations (EMMIR)

Nye interns ønskes velkommen

Internship: Taylor Vaughn and Jade Zoghbi are doing their internship at SIK this spring.

Program for nettverksseminar i Stavanger 21. – 22. april 2016

Endelig program klart: Her finner du programmet for nettverksseminaret som skal foregå her i Stavanger dagene 21. – 22. april. Den tematiske rammen for seminaret vil være polsk migrasjon til Norge med utgangspunkt i velferds- og arbeidslivsforskning i bred forstand. For mer informasjon om seminaret, ta kontakt med hugrun.osk.gudjonsdottir@sik.no. 

Vi gleder oss til et lærerikt og hyggelig seminar.

Ung og polsk – og i Norge (UNGPOL)

Nytt prosjekt: SIK har fått i oppdrag å designe og gjennomføre et prosjekt med fokus på polske ungdommers tanker rundt og erfaringer med (en ny) norsk hverdag. Prosjektleder ved SIK er Øystein Lund Johannessen.