Fred og forsoning

Fredsbygning, forsoningsprosesser, menneskerettigheter, reintegrering av tidligere barnesoldater.

Utviklingssamarbeid

Organisasjonsutvikling, styrking av det sivile samfunn, demokratiutvikling, Hiv/AIDS problematikk, menneskerettigheter.

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle samfunn, interkulturell kompetanse, migrasjon, profesjonalitet og yrkesutøvelse.

Undervisning og kurs

Interkulturell kommunikasjon, global forståelse, interkulturelt samarbeid, multikulturelle arbeidsplasser, fred og forsoning, menneskerettigheter.

Geografisk region

Norge Afrika Sør-Amerika Sør/Øst-Asia

Aktuelt & nyheter

Nye interns ønskes velkommen

Internship: Taylor Vaughn and Jade Zoghbi are doing their internship at SIK this spring.

Program for nettverksseminar i Stavanger 21. – 22. april 2016

Endelig program klart: Her finner du programmet for nettverksseminaret som skal foregå her i Stavanger dagene 21. – 22. april. Den tematiske rammen for seminaret vil være polsk migrasjon til Norge med utgangspunkt i velferds- og arbeidslivsforskning i bred forstand. For mer informasjon om seminaret, ta kontakt med hugrun.osk.gudjonsdottir@sik.no. 

Vi gleder oss til et lærerikt og hyggelig seminar.

Ung og polsk – og i Norge (UNGPOL)

Nytt prosjekt: SIK har fått i oppdrag å designe og gjennomføre et prosjekt med fokus på polske ungdommers tanker rundt og erfaringer med (en ny) norsk hverdag. Prosjektleder ved SIK er Øystein Lund Johannessen.

Nettverksseminar med fokus på polsk migrasjon

Invitasjon til bidrag (call for papers): SIK, i samarbeid med IRIS, UIS, NOVA/HIOA og POLICY, inviterer til nettverksseminar i Stavanger torsdag 21.04. kl. 12:00 til fredag 22.04. kl. 15.00. Seminaret er åpent for alle som er interessert i polsk migrasjon i Norge

Rapportlansering

Ny rapport: Mandag 22. februar ble SIK-rapporten «Minoritetsfamiliers tanker om og erfaringer med familierådgivning innad i og utenfor familien» (MINFAM) lansert på Sola strandhotell. Det samme ble filmene produsert i prosjektet. 

SIK fortsetter samarbeidet med NOREF

Ny rammeavtale: SIK har nylig inngått en ny 2-års rammeavtale med Norwegian Peacebuilding Resource Centre (NOREF). Avtalen åpner for muligheten for SIK til å levere rådgivning og konsulenttjenester relatert til den afrikanske konteksten, som lenge har vært et av SIKs satsingsområder. 

Disputas for SIK-forsker

Ny doktorgrad: SIK-forsker Øystein Lund Johannessen disputerte 17. desember for doktorgraden i utdanningsvitenskap ved Universitet i Stavanger. I sin avhandling «Kulturkompetanse i religionsundervisningen? En studie av religionslæreres arbeid i det mangfoldige klasserommet» undersøker Lund Johannessen hvordan kulturkompetanse er nyttig og viktig for lærerne i møte med religions- og livssynsmangfoldet. SIK gratulerer!

Ny praktikant ved SIK

Ny kollega: Hugrun Osk Gudjonsdottir holder for tiden på med en mastergrad i kulturell ledesle ved Bifrost Univeristy på Island. Hun har i tillegg en bachelor i sosialanthropologi fra Universitet på Island. Hun er bosatt i Stavanger og skal ha praksisplass på SIK denne våren.

SIK vil ønske alle en fredelig jul og et godt nytt år!

Julehilsen: Ansatte ved SIK vil ønske alle en fredelig jul og et godt nytt år! Vi takker alle for et godt samarbeid i 2015 og ser fram til nye spennende prosjekter i 2016! 

Milliontildeling fra Forskningsrådet

Nytt prosjekt: SIK har fått innvilget midler fra Norges Forskningsråd gjennom FRIPRO-programmet for unge forskertalenter. Prosjektet har tittelen "Doing Family across Borders: A Comparative Study of Work, Family and Welfare Strategies among Polish Migrants in Norway, Sweden, and the UK" og prosjektleder er Gunhild Odden.