Fred og forsoning

Fredsbygning, forsoningsprosesser, menneskerettigheter, reintegrering av tidligere barnesoldater.

Utviklingssamarbeid

Organisasjonsutvikling, styrking av det sivile samfunn, demokratiutvikling, Hiv/AIDS problematikk, menneskerettigheter.

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle samfunn, interkulturell kompetanse, migrasjon, profesjonalitet og yrkesutøvelse.

Undervisning og kurs

Interkulturell kommunikasjon, global forståelse, interkulturelt samarbeid, multikulturelle arbeidsplasser, fred og forsoning, menneskerettigheter.

Geografisk region

Norge Afrika Sør-Amerika Sør/Øst-Asia

Aktuelt & nyheter

Ny kollega

Tilbake på SIK: Mateus Schweyer er tilbake på SIK etter et opphold i Liverpool og Malmø, begge i rammen av SIK-prosjektet FAMAC. Mateus har tidligere vært praktikant på SIK i forbindelse med sine masterstudier i migrasjon ved universitetet i Stavanger. 

Ny bok om åpne barnehager

Bokprosjekt: I løpet av 2017 ble SIK godt kjent med barnehagetypen åpen barnehage etter å ha ledet kompetanseløftet KomÅP for ansatte i åpne barnehager på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Nå skal SIK-forsker Øystein Lund-Johannessen, sammen med kollegaer fra Universitetet i Agder og Dronning Mauds Minne Høgskolere, redigere bok om den åpne barnehagen.

Erfaringskonferanse på Gardermoen 29.-30. januar

Vellykket konferanse: 29. og 30. januar 2018 arrangerte SIK en erfaringskonferanse på Gardemoen for deltakere i KOMÅP-prosjektet. KOMÅP er et kompetansehevingstiltak for ansatte i åpne barnehager som SIK, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, har utviklet og gjennomført i 2017.

Fullført utenlandsopphold for SIK-stipendiat

Nyttig erfaring: SIK forsker og doktorgradsstipendiat innenfor FAMAC-prosjektet, Oleksandr Ryndyk, har nettopp kommet tilbake fra en 3-måneders utenlandsopphold ved Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) i Malmø, Sverige. 

Første fase i FAMAC gjennomført

Prosjektoppdatering: Ett år etter at FAMAC-prosjektet  ble offisielt lansert i Stavanger høsten 2016 har involverte forskere kommet langt i prosjektet.

"Use your Talents" in Namibia

Book launch: The book Use your talents. The congregation as primary development agent was officially launched during the General Assembly for Lutheran World Federation in Namibia May 2017. 

Tidligere SIK-forsker Milfrid Tonheim disputerer

Disputas: Milfrid Tonheim disputerer 12. mai for dr.philos.-graden med avhandlingen "A troublesome transition: Social reintegration of girl soldiers returning 'home'" ved Universitetet i Bergen. Datamaterialet Tonheims avhandling bygger på ble innhentet i forbindelse med et SIK-prosjekt med fokus på reintegrering av tidligere barnesoldater i Kongo. 

Nettsider for kompetanseløftet for ansatte i åpne barnehager

Nettsider klare: Prosjektet Kompetanseløft for ansatte i åpne barnehager (KOMÅP) har nå fått egne nettsider (www.komaap.com)

Evaluering av Sør-Sør prosjekter

Nytt prosjekt: SIK har fått i oppdrag å evaluere to av Det Norske Misjonsselskaps prosjekter hvor Sør-Sør samarbeid står i fokus. Evalueringsteamet, bestående av Sik-forsker Sigurd Haus og Paul Salatou, vil konkret se på samarbeid mellom kirker i Mali, Kamerun, Thailand og Madagaskar.

Les mer om prosjektet her (på engelsk)

Vellykket markering

SIK 25 år: Onsdag 11. januar feiret SIK sitt 25 års jubileum. Grunnlegger Øyvind Dahl og tidligere leder Kåre Kristensen geleidet oss gjennom SIKs historie, mens nåværende leder Gunhild Odden fortalte om SIK i dag.