Fred og forsoning

Fredsbygning, forsoningsprosesser, menneskerettigheter, reintegrering av tidligere barnesoldater.

Utviklingssamarbeid

Organisasjonsutvikling, styrking av det sivile samfunn, demokratiutvikling, Hiv/AIDS problematikk, menneskerettigheter.

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle samfunn, interkulturell kompetanse, migrasjon, profesjonalitet og yrkesutøvelse.

Undervisning og kurs

Interkulturell kommunikasjon, global forståelse, interkulturelt samarbeid, multikulturelle arbeidsplasser, fred og forsoning, menneskerettigheter.

Geografisk region

Norge Afrika Sør-Amerika Sør/Øst-Asia

Ansatte

Foruten den faste staben, er det til enhver tid personer i virksomhet fra kompetansebasen. Disse har spisskompetanse på land/tema. Sammen med de fagansvarlige spiller disse en viktig rolle for virksomheten.

Gå til SIK's styre .

Stab

Gunhild Odden

  • Sosiolog (PhD)
  • Stilling: Daglig leder / Seniorforsker
  • Telefon: 51 51 62 78 / 988 39 611

Forskere

Kåre Kristensen

Øystein Lund Johannessen

Sigurd Haus

  • Psykolog
  • Stilling: Seniorforsker
  • Telefon: 51 51 62 75 / 975 84 997

Audhild Steinnes Heum

Oleksandr Ryndyk

Hugrun Osk Gudjonsdottir

Mateus Schweyher