Fred og forsoning

Fredsbygning, forsoningsprosesser, menneskerettigheter, reintegrering av tidligere barnesoldater.

Utviklingssamarbeid

Organisasjonsutvikling, styrking av det sivile samfunn, demokratiutvikling, Hiv/AIDS problematikk, menneskerettigheter.

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle samfunn, interkulturell kompetanse, migrasjon, profesjonalitet og yrkesutøvelse.

Undervisning og kurs

Interkulturell kommunikasjon, global forståelse, interkulturelt samarbeid, multikulturelle arbeidsplasser, fred og forsoning, menneskerettigheter.

Geografisk region

Norge Afrika Sør-Amerika Sør/Øst-Asia

Oppdragsgivere og samarbeidspartnere

Oppdragsgivere

 • Det regionale forskningsfondet for Vestlandet
 • Det kongelige norske utenriksdepartement
 • Den norske ambassade i Accra
 • Den norske ambassade i Abidjan
 • Det norske misjonsselskap
 • Norwegian peacebuilding resource centre
 • Norad
 • Norske pinsemenigheters ytremisjon
 • Universitetet i Stavanger
 • Fredskorpset
 • Diakonhjemmet, Sandnes
 • Aga Khan Foundation, UK
 • Hordaland fylkeskommune
 • Vestlandsrådet

Samarbeidspartnere

Norge:

Internasjonalt: