Fred og forsoning

Fredsbygning, forsoningsprosesser, menneskerettigheter, reintegrering av tidligere barnesoldater.

Utviklingssamarbeid

Organisasjonsutvikling, styrking av det sivile samfunn, demokratiutvikling, Hiv/AIDS problematikk, menneskerettigheter.

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle samfunn, interkulturell kompetanse, migrasjon, profesjonalitet og yrkesutøvelse.

Undervisning og kurs

Interkulturell kommunikasjon, global forståelse, interkulturelt samarbeid, multikulturelle arbeidsplasser, fred og forsoning, menneskerettigheter.

Geografisk region

Norge Afrika Sør-Amerika Sør/Øst-Asia

Hvor jobber vi?

SIK har tradisjonelt jobbet med oppdrag og forskning knyttet til utviklingsarbeid, undervisning, organisasjonsutvikling, demokratisering, fred & forsoning og hiv/aids i den fransktalende delen av Afrika, spesielt til Madagaskar, Kamerun, Mali og DR Kongo. Også undervisning, kursvirksomhet og forskning på interkulturell kommunikasjon, det flerkulturelle Norge og migrasjonsforskning har vært og er en av bærebjelkene.

Vi har også kompetanse på -og nettverk i Latin-Amerika og i Asia.