Fred og forsoning

Fredsbygning, forsoningsprosesser, menneskerettigheter, reintegrering av tidligere barnesoldater.

Utviklingssamarbeid

Organisasjonsutvikling, styrking av det sivile samfunn, demokratiutvikling, Hiv/AIDS problematikk, menneskerettigheter.

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle samfunn, interkulturell kompetanse, migrasjon, profesjonalitet og yrkesutøvelse.

Undervisning og kurs

Interkulturell kommunikasjon, global forståelse, interkulturelt samarbeid, multikulturelle arbeidsplasser, fred og forsoning, menneskerettigheter.

Geografisk region

Norge Afrika Sør-Amerika Sør/Øst-Asia

Hva gjør vi?

SIK arbeider i hovedsak innenfor fire temaområder:

Fred og forsoning særlig knyttet til freds og demokratiseringsprosesser, reintegrering av tidligere barnesoldater, kjønn i konfliktsoner og hjemsending av flyktninger.

Utviklingsarbeid med vekt på styrking av det sivilie samfunn, undervisning, hiv/aids-problematikk, ledelse, organisasjonsutvikling og samarbeidsrelasjoner i et interkulturelt perspektiv.

Det flerkulturelle norske samfunnet med vekt på migrasjon, integreringsutfordringer og utvikling av flerkulturell kompetanse.

Undervisning og kurs – med vekt på interkulturell kommunikasjon og samhandling, transnasjonal migrasjon, menneskerettigheter, fred og forsoning.