Fred og forsoning

Fredsbygning, forsoningsprosesser, menneskerettigheter, reintegrering av tidligere barnesoldater.

Utviklingssamarbeid

Organisasjonsutvikling, styrking av det sivile samfunn, demokratiutvikling, Hiv/AIDS problematikk, menneskerettigheter.

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle samfunn, interkulturell kompetanse, migrasjon, profesjonalitet og yrkesutøvelse.

Undervisning og kurs

Interkulturell kommunikasjon, global forståelse, interkulturelt samarbeid, multikulturelle arbeidsplasser, fred og forsoning, menneskerettigheter.

Geografisk region

Norge Afrika Sør-Amerika Sør/Øst-Asia

Norge

Et av SIKs sentrale arbeidsområder i Norge er å jobbe med integrering i skole og arbeidsliv, samt å ta tak i ulike profesjoners møte med et stadig mer flerkulturelt samfunn. Et annet kjerneområde har vært undervisning og kursvirkomhet knyttet til det flerkulturelle Norge. SIK bidrar også innen migrasjonsforskning og har et internasjonalt nettverk på dette området.

Pågående prosjekter

Religion og dialog i moderne samfunn

 • Prosjektleder: Øystein Lund Johannessen
 • Prosjektmedarbeidere: Universitetet i Stavanger
 • Oppdragsgiver: Det tyske føderale departementet for utdanning og forskning
2013–2018

Kompetansehevingstiltak for ansatte i åpne barnehager

2016–2018

Transnasjonale familieliv: En sammenlignende studie av arbeid-, familie- og velferdsstrategier blant polske migranter i Norge, Sverige og Storbritannia.

2016–2019

Undervisning i "Lederskap i kirkelig og tverrkulturell kontekst"

 • Prosjektleder: Sigurd Haus
 • Oppdrag: Undervisning
 • Oppdragsgiver: VID Vitenskapelige Høgskole
2016

Ung og polsk. Og i Norge (UNGPOL)

2015–2016

Undervisning i "Konflikthåndtering og relasjonsbygging i flerkulturelle kontekster"

2015–2016

Minoritetsfamiliers tanker og erfaringer med familierådgivning

2015–2016

Kurs- og seminartilbud til kommunene: Kulturforståelse og arbeidsinnvandring

 • Prosjektleder: Ellen Vea Rosnes
 • Oppdrag: Kursvirksomhet
2014–

Flerkulturelt kulturliv i Stavanger

2014–2016

En krysskulturell studie av polske og norske familier. Sosiokulturelle og psykologiske indikatorer på likestilling og balanse mellom arbeid og fritid

2013–2016

SIK as associate partner of Master in Migration Studies (EMMIR)

2011–2017

Tidligere prosjekter

Rehabilitering og sosial reintegrering av asylsøkende barn utsatt for krig og væpnet konflikt

 • Prosjektleder: Milfrid Tonheim
 • Prosjektmedarbeidere: Ellen Vea Rosnes, Audhild Steinnes Heum, Dr. Ilse Derluyn. Dr. Dima Zito
 • Oppdrag: FoU-oppdrag
 • Oppdragsgiver: Utelendingsdirektoratet (UDI)
2014–2015

Mangfoldsorientert undervisning - hva og hvordan?

2014

Undervisning i "Interkulturell kommunikasjon og samfunnsfag"

2012–2015

Arbeidsinnvandrere til Vestlandet: Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling

2013–2015

Tospråklige familier, identitet og læring i tidlig barndom

2013–2015

Møte mellom afghanske foreldre og norsk barnehage

2012

Morsmålslæreren - en nøkkelperson i integreringsspørsmål

2011–2013

Universitetslektor II

 • Prosjektleder: Milfrid Tonheim
 • Oppdrag: Undervisning og veiledning
 • Oppdragsgiver: Misjonshøgskolen
2010–2013

Regional integreringspolitikk og praksis – Kunnskapsstatus og utviklingsmuligheter

 • Prosjektleder: Geir Skeie UiS
 • Prosjektmedarbeidere: Øystein Lund Johannessen
 • Oppdrag: En pilotstudie med hovedtema innvandring og lokal integrering
 • Oppdragsgiver: Det Regionale forskningsfondet for Vestlandet
2011–2012

NMS og Nord/Sør informasjon

2011–2012

Universell utforming - Diakonhjemmet høgskole

2011

Inkludering og mestring i en flerkulturell kontekst

2009–2011

Undervisning i Freds- og forsoningsarbeid

 • Prosjektleder: Kåre Lode
 • Oppdrag: Undervisning ved IKGS
 • Oppdragsgiver: MHS - Misjonshøgskolen
2005–2012

Spørreskjemaundersøkelse om omorganisering og nedbemanning i NMS

 • Prosjektleder: Sigurd Haus
 • Oppdrag: Gjennomføre en spørreskjemaundersøkelse blant ansatte og medlemmer av regionstyrene
 • Oppdragsgiver: Det norske misjonsselskap
2011

Religionsundervisning og mangfold

2007–2010

Menneskerettar i konflikt og i fredsarbeid

 • Prosjektleder: Kåre Lode
 • Oppdrag: Undervisning
 • Oppdragsgiver: MHS - Misjonshøgskolen
2005–2009

Life skills

 • Prosjektleder: Ellen Vea Rosnes, Ragnhild Halle (NMS U), Marit Breen (NMS U)
 • Oppdrag: Utarbeide Life skills materiell for ungdom innen trosopplæring
 • Oppdragsgiver: Det Norske Misjonsselskaps barne- og ungdomsorganisasjon (NMS U)
2009–2010

"Retten til å"

 • Prosjektleder: Gunhild Odden, Ellen Vea Rosnes
 • Oppdrag: Utvikle informasjonsmateriell og delta i presentasjon
 • Oppdragsgiver: Det norske misjonsselskap - NMS
2009–2010

To understand, and to be understood - For Social and Health services

  2010

  Getting under the Norwegian Skin

   2010

   Kurs i Norsk kultur

    2010

    Mestring av kultursjokk – ved utreise og hjemkomst

     2010

     Følgeforskning

     2006–2007

     Arbeidsmiljøundersøkelse i en multikulturell arbeidsgruppe

     • Oppdrag: Konsulent
     • Oppdragsgiver: Nortura
     2007

     Evaluering av by-menigheten i Sandnes

     • Prosjektleder: Sigurd Haus
     • Oppdrag: Evaluering i samarbeid med IRIS forskningssenter
     • Oppdragsgiver: Stavanger bispedømmeråd
     2006–2009

     Like Passing through the Eye of a Needle - Expatriate Experience Communicated at Home

     2000–2005

     Konseptoversettelse som metodikk i norskopplæring med samfunnskunnskap for fremmedspråklige

     2004–2006

     To - / flerspråklig utdanning og bruk av lokale språk

     2005

     Making of a photobase with old pictures from Cameroon using pictures from the School of Mission and Theology, Stavanger

     • Prosjektleder: Kåre Lode
     • Oppdrag: Utvikle en fotobase for gamle bilder fra Kamerun
     1996–2003

     Evaluering av Strømmestiftelsens utvekslingsprogram Act Now for ungdom.

     2005