Fred og forsoning

Fredsbygning, forsoningsprosesser, menneskerettigheter, reintegrering av tidligere barnesoldater.

Utviklingssamarbeid

Organisasjonsutvikling, styrking av det sivile samfunn, demokratiutvikling, Hiv/AIDS problematikk, menneskerettigheter.

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle samfunn, interkulturell kompetanse, migrasjon, profesjonalitet og yrkesutøvelse.

Undervisning og kurs

Interkulturell kommunikasjon, global forståelse, interkulturelt samarbeid, multikulturelle arbeidsplasser, fred og forsoning, menneskerettigheter.

Geografisk region

Norge Afrika Sør-Amerika Sør/Øst-Asia

Sør/Øst-Asia

SIK har hatt få oppdrag i dette området, men har tidligere vært involvert i et prosjekt for Det Norske Misjonsselskap i Thailand.

Pågående prosjekter

Kamerun
Madagaskar
Mali
Thailand

Evaluering av NMS' Sør-Sør samarbeid

  • Prosjektleder: Sigurd Haus
  • Prosjektmedarbeidere: Paul Salatou
  • Oppdrag: Evaluering
  • Oppdragsgiver: Det Norske Misjonsselskap (NMS)
2016–2017

Tidligere prosjekter

Thailand

Evaluering av representantrollen til Det Norske Misjonsselskap i Thailand/Mekong

  • Prosjektleder: Sigurd Haus
  • Oppdrag: Evaluering
  • Oppdragsgiver: Det Norske Misjonsselskap (NMS)
2008
Bangladesh

Bangladesh Northern Evangelical Lutheran Church with a special focus on the organizational structure

1999–2000