Fred og forsoning

Fredsbygning, forsoningsprosesser, menneskerettigheter, reintegrering av tidligere barnesoldater.

Utviklingssamarbeid

Organisasjonsutvikling, styrking av det sivile samfunn, demokratiutvikling, Hiv/AIDS problematikk, menneskerettigheter.

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle samfunn, interkulturell kompetanse, migrasjon, profesjonalitet og yrkesutøvelse.

Undervisning og kurs

Interkulturell kommunikasjon, global forståelse, interkulturelt samarbeid, multikulturelle arbeidsplasser, fred og forsoning, menneskerettigheter.

Geografisk region

Norge Afrika Sør-Amerika Sør/Øst-Asia

Sør-Amerika

I Latin-Amerika har SIK spesielt vært engasjert i prosjekter i tilknytning til skolesektoren og evalueringsprosjekter knyttet til utviklingsprosjekter på landsbygden. De siste årene har SIK også vært engasjert i demokratiseringsprosessene i Haiti og den Dominikanske republikk. SIK-forskere har i tillegg erfaring fra Bolivia og Ecuador.

Tidligere prosjekter

Den Dominikanske Republikk
Haiti

Towards more cordial relations between the neighbouring countries on Hispaniola

  • Prosjektleder: Kåre Kristensen
  • Prosjektmedarbeidere: Bridget Woding
  • Oppdrag: Forskning
  • Oppdragsgiver: Norwegian Peacebuilding Resource Centre (NOREF)
2012–2014
Den Dominikanske Republikk
Haiti

Oppfølging av prosjekter om dialog, demokratisering og menneskerettigheter

  • Prosjektleder: Kåre Kristensen
  • Oppdrag: Prosjektoppfølging
  • Oppdragsgiver: Kirkens Nødhjelp (KN)
2005–2008
Ecuador

Community Development project in poor sub-urban communities in Guayaquil

2003
Bolivia

Plan Alto Norte (PAN). Local community development, strengthening of civil society

2000