Fred og forsoning

Fredsbygning, forsoningsprosesser, menneskerettigheter, reintegrering av tidligere barnesoldater.

Utviklingssamarbeid

Organisasjonsutvikling, styrking av det sivile samfunn, demokratiutvikling, Hiv/AIDS problematikk, menneskerettigheter.

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle samfunn, interkulturell kompetanse, migrasjon, profesjonalitet og yrkesutøvelse.

Undervisning og kurs

Interkulturell kommunikasjon, global forståelse, interkulturelt samarbeid, multikulturelle arbeidsplasser, fred og forsoning, menneskerettigheter.

Geografisk region

Norge Afrika Sør-Amerika Sør/Øst-Asia

Undervisning og kurs

SIK's ansatte er engasjert som forelesere om det flerkulturelle samfunn og temaer som omhandler migrasjon og transnasjonalisme gjennom undervisning på Universitetet i Stavanger (UiS). SIK underviser også for tiden i fagene interkulturell kommunikasjon, samfunnsvitenskapelig teori og metode, sosiologi og det norske samfunn på  Misjonshøgskolen i Stavanger (MHS).

SIK-ansatte tar også på seg undervisningsoppdrag ved andre høgskoler og universiteter. SIK tilbyr videre ulike kurs som omhandler interkulturell samhandling og kommunikasjon for oppdragsgivere både innen offentlig og privat sektor. I tillegg til disse tjenestene, tilbyr SIK veiledning til mennesker som til daglig jobber i en flerkulturell setting.

Pågående prosjekter

Undervisning i "Lederskap i kirkelig og tverrkulturell kontekst"

 • Prosjektleder: Sigurd Haus
 • Oppdrag: Undervisning
 • Oppdragsgiver: VID Vitenskapelige Høgskole
2016

Undervisning i "Konflikthåndtering og relasjonsbygging i flerkulturelle kontekster"

2015–2016

Kurs- og seminartilbud til kommunene: Kulturforståelse og arbeidsinnvandring

 • Prosjektleder: Ellen Vea Rosnes
 • Oppdrag: Kursvirksomhet
2014–

SIK as associate partner of Master in Migration Studies (EMMIR)

2011–2017

Tidligere prosjekter

Undervisning i "Interkulturell kommunikasjon og samfunnsfag"

2012–2015

Universitetslektor II

 • Prosjektleder: Milfrid Tonheim
 • Oppdrag: Undervisning og veiledning
 • Oppdragsgiver: Misjonshøgskolen
2010–2013

Universell utforming - Diakonhjemmet høgskole

2011

Undervisning i Freds- og forsoningsarbeid

 • Prosjektleder: Kåre Lode
 • Oppdrag: Undervisning ved IKGS
 • Oppdragsgiver: MHS - Misjonshøgskolen
2005–2012

Menneskerettar i konflikt og i fredsarbeid

 • Prosjektleder: Kåre Lode
 • Oppdrag: Undervisning
 • Oppdragsgiver: MHS - Misjonshøgskolen
2005–2009

"Retten til å"

 • Prosjektleder: Gunhild Odden, Ellen Vea Rosnes
 • Oppdrag: Utvikle informasjonsmateriell og delta i presentasjon
 • Oppdragsgiver: Det norske misjonsselskap - NMS
2009–2010

To understand, and to be understood - For Social and Health services

  2010

  Getting under the Norwegian Skin

   2010

   Kurs i Norsk kultur

    2010

    Mestring av kultursjokk – ved utreise og hjemkomst

     2010