Fred og forsoning

Fredsbygning, forsoningsprosesser, menneskerettigheter, reintegrering av tidligere barnesoldater.

Utviklingssamarbeid

Organisasjonsutvikling, styrking av det sivile samfunn, demokratiutvikling, Hiv/AIDS problematikk, menneskerettigheter.

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle samfunn, interkulturell kompetanse, migrasjon, profesjonalitet og yrkesutøvelse.

Undervisning og kurs

Interkulturell kommunikasjon, global forståelse, interkulturelt samarbeid, multikulturelle arbeidsplasser, fred og forsoning, menneskerettigheter.

Geografisk region

Norge Afrika Sør-Amerika Sør/Øst-Asia

Fred og forsoning

Konfliktløsning og fredsbygging er et hovedområde for SIKs virksomhet med mange prosjekter og større engasjement. SIKs rolle har i stor grad vært som rådgiver i lokale og regionale freds- og forsoningsinitiativer.

SIK har siden 2000 har vært engasjert i flere prosjekter i Den demokratiske republikken Kongo. Et viktig deltema innenfor fredsbygging er reintegrering av barnesoldater i det sivile samfunn. SIK har blant annet bidratt med rådgiving, monitoring, dokumentasjon og rapportering av reintegreringsarbeidet til pinsebevegelsen i Kongo, CELPA. Gjennom forskningssamarbeid med to universitet i Bukavu i Øst-Kongo har SIK bidratt til utvikling av et lokalt fagmiljø og ny kunnskap på dette fagfeltet – blant annet gjelder dette metodikk i integreringsarbeidet. SIK har publisert flere rapporter, artikler og kronikker i forlengelsen av dette arbeidet. Kunnskap fra dette arbeidet har også resultert i en bokutgivelse.

Vi har de siste årne i tillegg til DR Kongo, også hatt oppdrag i Mali, Sør-Afrika, Haiti og Den Dominikanske Republikk.

SIK har siden desember 2011 hatt en rammeavtale med Norsk ressurssenter for fredsbygging, NOREF. Dette gir ytterligere muligheter for en styrking av SIK's engasjement innenfor dette temaområdet.

 

 

 

Tidligere prosjekter

Den Dominikanske Republikk
Haiti

Towards more cordial relations between the neighbouring countries on Hispaniola

 • Prosjektleder: Kåre Kristensen
 • Prosjektmedarbeidere: Bridget Woding
 • Oppdrag: Forskning
 • Oppdragsgiver: Norwegian Peacebuilding Resource Centre (NOREF)
2012–2014
Den Demokratiske Republikk Kongo

Religious civil society networks in the Great Lakes region as partners in peace-building processes and in the implementation of UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security

 • Prosjektleder: Berit Aasen (NIBR)
 • Prosjektmedarbeidere: Kåre Kristensen, Ellen Vea Rosnes, David Jordhus-Lier (NIBR)
 • Oppdrag: Forskningsprosjekt i samarbeid med NIBR
 • Oppdragsgiver: Det kongelige Utenriksdepartement
2009–2014
Sør-Afrika

Sør-Afrika sin rolle som fredsbygger

 • Prosjektleder: Milfrid Tonheim
 • Prosjektmedarbeidere: Gerrie Swart (Stellenbosch University), Prof Lindy Heinecken (Stellenbosch University), Dr. Annie Barbara Chikwanha (South African Institute of International Affairs)
 • Oppdrag: Forskning
 • Oppdragsgiver: Norwegian Peacebuilding Resource Centre (NOREF)
2013–2014
Den Demokratiske Republikk Kongo

Reintegrering av barnesoldater

 • Prosjektleder: Milfrid Tonheim
 • Oppdrag: Rådgiver
 • Oppdragsgiver: Hope in Action - De Norske Pinsemenigheters Ytremisjon (PYM)
 • SIK rapport
2003–2013
Mali

A mapping of the expectations, interests and views of the local population of Mali

 • Prosjektleder: Kåre Kristensen
 • Prosjektmedarbeidere: Researcher Boubacar Ba
 • Oppdrag: Forskning
 • Oppdragsgiver: Norwegian Peacebuilding Resource Centre (NOREF)
2012–2013
Sør-Afrika

Social Mobility in South Africa

 • Prosjektleder: Milfrid Tonheim
 • Prosjektmedarbeidere: Dr. Frank Matosa
 • Oppdrag: Forskning
 • Oppdragsgiver: Norwegian Peacebuilding Resource Centre (NOREF)
2012–2013
Den Demokratiske Republikk Kongo

Konfliktløysing i Den demokratiske republikken Kongo

 • Prosjektleder: Kåre Lode
 • Oppdrag: Rådgiver
 • Oppdragsgiver: De Norske Pinsemenigheters Ytremisjon (PYM)i samarbeid med Eglise de Christ au Kongo (ECC)
2006–2013
Den Demokratiske Republikk Kongo

Barnesoldater, reintegrering og det sivile samfunn: Modeller og erfaringer fra Øst-Kongo, med særlig vekt på reintegrering av jenter

 • Prosjektleder: Milfrid Tonheim
 • Prosjektmedarbeidere: Kåre Kristensen, Kåre Lode, Gunhild Odden, Audhild Steinnes Heum
 • Oppdrag: Forskningsprosjekt i samarbeid med to Universitet i Bukavo, Kongo - Université Evangélique en Afrique og Univercité Officielle de Bukavu
 • Oppdragsgiver: Det kongelige Utenriksdepartement
2009–2012
Madagaskar

Utveksling mellom Univeristetet i Toliara, Madagaskar og SIK - 2 personer til sør og 2 personer til nord

 • Prosjektleder: Kåre Kristensen, Bente Ofstad Skeie
 • Oppdrag: Fjerde Utveksling mellom SIK og Universitetet i Toliara fra februar 2010
 • Oppdragsgiver: Det Nye Fredskorpset
2003–2011
Madagaskar

Forum for Fredskorpset sine partnere på Madagaskar og gassiske deltakere

 • Prosjektleder: Kåre Kristensen
 • Oppdrag: Arrangere et første nettverksmøte
 • Oppdragsgiver: Fredskorpset
2009
Elfenbenskysten

Evaluation of the program of 1000 micro projects for ex-combatants and ex- militiaman in Ivory Coast.

 • Prosjektleder: Kåre Lode, Milfrid Tonheim, Ibrahim Ag Youssouf, Balekembaka Musafiri Adolphe
 • Oppdrag: Evaluering
 • Oppdragsgiver: United Nation Development Program - UNDP
2009
Den Demokratiske Republikk Kongo

Reintegration of child soldiers, a literature review

 • Prosjektleder: Milfrid Tonheim
 • Oppdrag: Utarbeide en oversikt over foreliggende forskning relatert til barnesoldater generelt og situasjonen i Kongo, sivilsamfunnets bidrag og jentesoldater spesielt
 • Oppdragsgiver: Det kongelige utenriksdepartement
2009
Den Dominikanske Republikk
Haiti

Oppfølging av prosjekter om dialog, demokratisering og menneskerettigheter

 • Prosjektleder: Kåre Kristensen
 • Oppdrag: Prosjektoppfølging
 • Oppdragsgiver: Kirkens Nødhjelp (KN)
2005–2008
Den Demokratiske Republikk Kongo

Heimsending av internflyktningar

 • Prosjektleder: Kåre Lode
 • Oppdrag: Konsulent
 • Oppdragsgiver: Samfunnet av frie pinsekirker i Afrika (CELPA), De Norske Pinsemenighetenes Ytre Misjon (PYM)
 • SIK rapport
2003–2004
Den Demokratiske Republikk Kongo

Fred, forsoning og demokrati

 • Prosjektleder: Kåre Lode
 • Oppdrag: Rådgiver
 • Oppdragsgiver: Samfunnet av frie pinsekirker i Afrika (CELPA), De Norske Pinsemenighetenes Ytre Misjon (PYM)
 • SIK rapport
2003–2006
Norge

Kirker i autoritære samfunn

 • Prosjektleder: Sigurd Haus
 • Oppdrag: Forskning
 • Oppdragsgiver: Det Norske Misjonsselskap (NMS)
2005–2007
Den Demokratiske Republikk Kongo

The role of CELPA in strengthening Civil Society

 • Prosjektleder: Kåre Lode
 • Oppdrag: Forskning
 • Oppdragsgiver: Bistandsnemnda (BN)/ Norad
2003
Kamerun

Concidering peace - forskningssamarbeid med universitetene i Tromsø og Ngaoundéré, Kamerun

 • Prosjektleder: Kåre Lode
 • Oppdrag: Forskningssamarbeid
 • Oppdragsgiver: Norad
2006–2007
Mali

Follow-up Program of the Peace Process in Mali

 • Prosjektleder: Kåre Lode
 • Oppdrag: Konsulent
 • Oppdragsgiver: UNDP og Myndighetene i Mali
1997–2003
Mali

L’Organisation d’Appui pour le Développement au Sahel

 • Prosjektleder: Kåre Lode
 • Oppdrag: Evaluering
 • Oppdragsgiver: Kirkens Nødhjelp
 • SIK rapport
2002
Mali

CAR-Nord, a programme for reintegration of ex-combattants

 • Prosjektleder: Kåre Lode
 • Oppdrag: Evaluering
 • Oppdragsgiver: UnDP og regjeringen i Mali
2001
Madagaskar

North- South Dialogue: Research cooperation with the University of Toliara and the College of Stavanger (HIS)

 • Oppdragsgiver: Norad
2001–2006
Den Demokratiske Republikk Kongo

PYM/ CELPA’s development work and humanitarian aid

 • Prosjektleder: Kåre Lode
 • Oppdrag: Evaluering
 • Oppdragsgiver: Samfunnet av frie pinsekirker i Afrika (CELPA), De Norske Pinsemenighetenes Ytre Misjon (PYM)
 • SIK rapport
2000
Kamerun

The role of EELC in strengthening Civil Society

 • Oppdrag: Forskning
 • Oppdragsgiver: Bistandsnemnda (BN) / Norad
2003
Etiopia

The role of the Mekane Yesus in strengthening Civil Society

 • Oppdrag: Forskning
 • Oppdragsgiver: Bistandsnemnda (BN)/ Norad
2003
Mali

Institusjonalisering av kunnskap om opprøret og freden i Mali

 • Prosjektleder: Kåre Lode
 • Oppdrag: Konsulent
 • Oppdragsgiver: Kongelig Norsk Utenriksdepartement
2005–2006