Fred og forsoning

Fredsbygning, forsoningsprosesser, menneskerettigheter, reintegrering av tidligere barnesoldater.

Utviklingssamarbeid

Organisasjonsutvikling, styrking av det sivile samfunn, demokratiutvikling, Hiv/AIDS problematikk, menneskerettigheter.

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle samfunn, interkulturell kompetanse, migrasjon, profesjonalitet og yrkesutøvelse.

Undervisning og kurs

Interkulturell kommunikasjon, global forståelse, interkulturelt samarbeid, multikulturelle arbeidsplasser, fred og forsoning, menneskerettigheter.

Geografisk region

Norge Afrika Sør-Amerika Sør/Øst-Asia

Undervisningsvirksomhet for SIK-ansatte skoleåret 2016/2017

Undervisning: En gjennomgang av undervisningsaktiviteten blant SIKs ansatte høsten 2016 og våren 2017 viser at staben er engasjert i en rekke emner på bacherlor og mastergradsnivå, både ved VID vitenskapelige høgskole og Universitet i Stavanger. 

Fagene for skoleåret er som følger:

 

Ved VID

MIKA-304 Konflikthåndtering og relasjonsbygging i flerkulturelle kontekst, høst 2016 (Øystein Lund Johannessen og Audhild Steinnes Heum)

RKG-101 Interkulturell kommunikasjon, høst 2016 (Gunhild Odden og Audhild Steinnes Heum)

BTEOL-226 Lederskap i kirkelig og tverrkulturell kontekst, høst 2016 (Sigurd Haus)

SAMF-104 Sosiologi, vår 2017 (Gunhild Odden og Hugrun Osk Gudjonsdottir)

SAMF-105 Det norske samfunn, vår 2017 (Audhild Steinnes Heum og Øystein Lund Johannessen)

KLM-211 Administrasjon og ledelse, vår 2017 (Sigurd Haus)

RKG-160 Flerkulturell ledelse, vår 2017 (Sigurd Haus)

RKG-104 Afrikanske og asiatiske religions- og kulturstudier (antropologisk film), vår 2017 (Audhild Steinnes Heum)

 

Ved UiS

Emigration and immigration. A Northern European Perspective, vår 2017 (Gunhild Odden, Hugrun Osk Gudjonsdottir, Aleksandra Sevic)

-

SIK holder også kurs for ulike private og offentlige aktører innen forskjellige temaer knyttet opp mot migrasjon og interkulturell kommunikasjon. Kursene skreddersys etter oppdraggivers ønsker, både hva angår tematikk og varighet. Ta kontakt med daglig leder Gunhild Odden for mer informasjon (gunhild.odden@sik.no)

Source: Fotolia
Publisert: 2016‑09‑16