Fred og forsoning

Fredsbygning, forsoningsprosesser, menneskerettigheter, reintegrering av tidligere barnesoldater.

Utviklingssamarbeid

Organisasjonsutvikling, styrking av det sivile samfunn, demokratiutvikling, Hiv/AIDS problematikk, menneskerettigheter.

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle samfunn, interkulturell kompetanse, migrasjon, profesjonalitet og yrkesutøvelse.

Undervisning og kurs

Interkulturell kommunikasjon, global forståelse, interkulturelt samarbeid, multikulturelle arbeidsplasser, fred og forsoning, menneskerettigheter.

Geografisk region

Norge Afrika Sør-Amerika Sør/Øst-Asia

Kompetanseløft for ansatte i åpne barnehager

Nytt prosjekt: På oppdrag for Utdanningsdirektoratet skal SIK i 2017 utvikle og gjennomføre et kompetansehevingstiltak for ansatte i åpne barnehager i hele Norge. Tilbudet vil ha fokus på temaområder som veiledning og støtte til foreldre, språklig og kulturelt mangfold, arbeid med de yngste barna (0-3 år) og implementering av rammeplan

Kompetansehevingen vil bestå av både undervisning og veiledning innen de overnevnte temaene. Prosjektet avsluttes med en erfaringskonferanse hvor deltakerne selv legger frem tanker om og erfaringer med kompetansehevingstiltaket. Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU) på Universitetet i Stavanger (UiS) og Johannes Læringssenter (JLS) er samarbeidspartnere i prosjektet, mens seniorforsker på SIK Øystein Lund Johannesen er prosjektleder.

Source: Fotolia
Publisert: 2016‑10‑19