Fred og forsoning

Fredsbygning, forsoningsprosesser, menneskerettigheter, reintegrering av tidligere barnesoldater.

Utviklingssamarbeid

Organisasjonsutvikling, styrking av det sivile samfunn, demokratiutvikling, Hiv/AIDS problematikk, menneskerettigheter.

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle samfunn, interkulturell kompetanse, migrasjon, profesjonalitet og yrkesutøvelse.

Undervisning og kurs

Interkulturell kommunikasjon, global forståelse, interkulturelt samarbeid, multikulturelle arbeidsplasser, fred og forsoning, menneskerettigheter.

Geografisk region

Norge Afrika Sør-Amerika Sør/Øst-Asia

Klart for påmelding til kompetanseløftet for ansatte i åpen barnehage

Prosjektoppstart: Ansatte i åpne barnehager i hele Norge kan nå søke om å få plass på kompetanseløftet som SIK er prosjektleder for. 

Kurset strekker seg over ett år og består av fire fagsamlinger i 2017, et utviklingsprosjekt i barnehagen med faglig veiledning gjennom hele 2017 og en erfaringskonferanse i 2018. Søknadsfrist er 15. januar. Mer informasjon, samt lenke til søknadsskjema, finnes på Utdanningsdirektoratets sider her.

Source: fotolia
Publisert: 2016‑11‑18