Fred og forsoning

Fredsbygning, forsoningsprosesser, menneskerettigheter, reintegrering av tidligere barnesoldater.

Utviklingssamarbeid

Organisasjonsutvikling, styrking av det sivile samfunn, demokratiutvikling, Hiv/AIDS problematikk, menneskerettigheter.

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle samfunn, interkulturell kompetanse, migrasjon, profesjonalitet og yrkesutøvelse.

Undervisning og kurs

Interkulturell kommunikasjon, global forståelse, interkulturelt samarbeid, multikulturelle arbeidsplasser, fred og forsoning, menneskerettigheter.

Geografisk region

Norge Afrika Sør-Amerika Sør/Øst-Asia

SIK feirer 25 års jubileum

Invitasjon: Vi inviterer alle interesserte til å delta på feiringen av SIKs 25 år lange historie onsdag 11. januar  kl. 12. 15 - 14.30. Sted for markeringen er VID Stvanger (rom 215, 2. etg.)

Program:

• Øyvind Dahl, SIKs grunnlegger – «Når fremtiden kommer bakfra».
• Kåre Kristensen, tidligere leder av SIK – SIK i 15 år
• Gunhild Odden, nåværende leder av SIK – SIKs rolle i dag
• Tomas Sundnes Drønen, Dekan ved VID Stavanger - Kultur– og mangfoldspespektivene i VID
• Underholdning & musikalske toner

Påmedling er ikke nødvendig, men vi gjør oppmerksom på at lokalet har et begrenset antall plasser

Publisert: 2016‑12‑12