Fred og forsoning

Fredsbygning, forsoningsprosesser, menneskerettigheter, reintegrering av tidligere barnesoldater.

Utviklingssamarbeid

Organisasjonsutvikling, styrking av det sivile samfunn, demokratiutvikling, Hiv/AIDS problematikk, menneskerettigheter.

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle samfunn, interkulturell kompetanse, migrasjon, profesjonalitet og yrkesutøvelse.

Undervisning og kurs

Interkulturell kommunikasjon, global forståelse, interkulturelt samarbeid, multikulturelle arbeidsplasser, fred og forsoning, menneskerettigheter.

Geografisk region

Norge Afrika Sør-Amerika Sør/Øst-Asia

Nettsider for kompetanseløftet for ansatte i åpne barnehager

Nettsider klare: Prosjektet Kompetanseløft for ansatte i åpne barnehager (KOMÅP) har nå fått egne nettsider (www.komaap.com)

I tilegg til en kort presentasjon av prosjektets ulike komponenter (faglige samlinger, utviklingsprosjekt og erfaringskonferanse) vil man på nettsidene også finne informasjon om datoer og steder for de ulike samlingene, samt detaljert program for hver enkelt fagsamling. Undervisningsmateriale vil bli gjort tilgjengelig for deltakerne i etterkant av hver samling. Annen relevant informasjon vil bli lagt til på nettsidene fortløpende. 

Nettsidenes adresse er www.komaap.com

Publisert: 2017‑02‑10