New webpages for KOMÅP project

Nettsider klare: Prosjektet Kompetanseløft for ansatte i åpne barnehager (KOMÅP) har nå fått egne nettsider (www.komaap.com)

I tilegg til en kort presentasjon av prosjektets ulike komponenter (faglige samlinger, utviklingsprosjekt og erfaringskonferanse) vil man på nettsidene også finne informasjon om datoer og steder for de ulike samlingene, samt detaljert program for hver enkelt fagsamling. Undervisningsmateriale vil bli gjort tilgjengelig for deltakerne i etterkant av hver samling. Annen relevant informasjon eller relevante dokumenter vil bli lagt til på nettårene fortløpende.

Published: 2017‑02‑10