Fred og forsoning

Fredsbygning, forsoningsprosesser, menneskerettigheter, reintegrering av tidligere barnesoldater.

Utviklingssamarbeid

Organisasjonsutvikling, styrking av det sivile samfunn, demokratiutvikling, Hiv/AIDS problematikk, menneskerettigheter.

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle samfunn, interkulturell kompetanse, migrasjon, profesjonalitet og yrkesutøvelse.

Undervisning og kurs

Interkulturell kommunikasjon, global forståelse, interkulturelt samarbeid, multikulturelle arbeidsplasser, fred og forsoning, menneskerettigheter.

Geografisk region

Norge Afrika Sør-Amerika Sør/Øst-Asia

Tidligere SIK-forsker Milfrid Tonheim disputerer

Disputas: Milfrid Tonheim disputerer 12. mai for dr.philos.-graden med avhandlingen "A troublesome transition: Social reintegration of girl soldiers returning 'home'" ved Universitetet i Bergen. Datamaterialet Tonheims avhandling bygger på ble innhentet i forbindelse med et SIK-prosjekt med fokus på reintegrering av tidligere barnesoldater i Kongo. 

Prosjektet, som Tonheim ledet, var finansiert av Utenriksdepartementet og gikk fra 2009-2011. SIK gratulerer!

Mer om avhandlingen kan leses her.

Foto: Thor Brødreskift Opphavsrett: UiB
Publisert: 2017‑05‑11