Fred og forsoning

Fredsbygning, forsoningsprosesser, menneskerettigheter, reintegrering av tidligere barnesoldater.

Utviklingssamarbeid

Organisasjonsutvikling, styrking av det sivile samfunn, demokratiutvikling, Hiv/AIDS problematikk, menneskerettigheter.

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle samfunn, interkulturell kompetanse, migrasjon, profesjonalitet og yrkesutøvelse.

Undervisning og kurs

Interkulturell kommunikasjon, global forståelse, interkulturelt samarbeid, multikulturelle arbeidsplasser, fred og forsoning, menneskerettigheter.

Geografisk region

Norge Afrika Sør-Amerika Sør/Øst-Asia

Første fase i FAMAC gjennomført

Prosjektoppdatering: Ett år etter at FAMAC-prosjektet  ble offisielt lansert i Stavanger høsten 2016 har involverte forskere kommet langt i prosjektet.

Vi er nå ferdige med første fase av prosjektet hvor vi har samlet inn over 5000 besvarelser i forbindelse med en nettbasert undersøkelse som ble gjennomført våren 2017 blant polske migranter i Norge, Sverige og Storbritannia.

Oleksandr Ryndyk, som er PhD-kandidat i prosjektet, vil i løpet av høsten 2017 begynne på analysen av innsamlet kvantitativ data under hans utenlandsopphold ved Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM). Professor Pieter Bevelander fra MIM vil også delta i dette arbeidet. I løpet av høsten vil vi også starte på prosjektets andre fase som består av innsamling av kvalitativ data. Vi gleder oss til å gjennomføre intervjuer med polske migranter både i Sverige, Storbritannia og Norge! 

Du kan lese mer om FAMAC-prosjektet her.

Publisert: 2017‑10‑02