Fred og forsoning

Fredsbygning, forsoningsprosesser, menneskerettigheter, reintegrering av tidligere barnesoldater.

Utviklingssamarbeid

Organisasjonsutvikling, styrking av det sivile samfunn, demokratiutvikling, Hiv/AIDS problematikk, menneskerettigheter.

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle samfunn, interkulturell kompetanse, migrasjon, profesjonalitet og yrkesutøvelse.

Undervisning og kurs

Interkulturell kommunikasjon, global forståelse, interkulturelt samarbeid, multikulturelle arbeidsplasser, fred og forsoning, menneskerettigheter.

Geografisk region

Norge Afrika Sør-Amerika Sør/Øst-Asia

Fullført utenlandsopphold for SIK-stipendiat

Nyttig erfaring: SIK forsker og doktorgradsstipendiat innenfor FAMAC-prosjektet, Oleksandr Ryndyk, har nettopp kommet tilbake fra en 3-måneders utenlandsopphold ved Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) i Malmø, Sverige. 

Ved MIM har Ryndyk blant annet deltatt på ukentlige seminar om migrasjon samt jobbet aktivt med sin doktorgradsavhandling. "Det var en inspirerende og meget lærerik erfaring for meg. Jeg håper at det blir mer samarbeid mellom SIK/VID og MIM framover", sier Ryndyk. Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) ved Universitetet i Malmø er SIKs partner i prosjektet FAMAC som er finansiert fra Norges Forskningsråd.

Oleksandr Ryndyk in Malmö, Sweden
Publisert: 2017‑12‑07