Fred og forsoning

Fredsbygning, forsoningsprosesser, menneskerettigheter, reintegrering av tidligere barnesoldater.

Utviklingssamarbeid

Organisasjonsutvikling, styrking av det sivile samfunn, demokratiutvikling, Hiv/AIDS problematikk, menneskerettigheter.

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle samfunn, interkulturell kompetanse, migrasjon, profesjonalitet og yrkesutøvelse.

Undervisning og kurs

Interkulturell kommunikasjon, global forståelse, interkulturelt samarbeid, multikulturelle arbeidsplasser, fred og forsoning, menneskerettigheter.

Geografisk region

Norge Afrika Sør-Amerika Sør/Øst-Asia

Erfaringskonferanse på Gardermoen 29.-30. januar

Vellykket konferanse: 29. og 30. januar 2018 arrangerte SIK en erfaringskonferanse på Gardemoen for deltakere i KOMÅP-prosjektet. KOMÅP er et kompetansehevingstiltak for ansatte i åpne barnehager som SIK, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, har utviklet og gjennomført i 2017.

Erfaringskonferansen bød på et spennende og variert program. Første dag av konferansen fokuserte på den åpne barnehagens samfunnsmandat. Utviklingsarbeidene til de deltakende åpne barnehage har arbeidet med i 2017 ble også presentert denne dagen. Andre dag av konferansen, som også var åpen for andre enn deltakerne i prosjektet, satte fokus på kunnskapsstatus og utviklingsmuligheter for den åpne barnehagen i Norge. Statssekretær Bjørn Haugstad (H) var en av de mange som holdt innlegg denne dagen. Nærmere 200 personer deltok på konferansen.

Publisert: 2018‑02‑14