Fred og forsoning

Fredsbygning, forsoningsprosesser, menneskerettigheter, reintegrering av tidligere barnesoldater.

Utviklingssamarbeid

Organisasjonsutvikling, styrking av det sivile samfunn, demokratiutvikling, Hiv/AIDS problematikk, menneskerettigheter.

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle samfunn, interkulturell kompetanse, migrasjon, profesjonalitet og yrkesutøvelse.

Undervisning og kurs

Interkulturell kommunikasjon, global forståelse, interkulturelt samarbeid, multikulturelle arbeidsplasser, fred og forsoning, menneskerettigheter.

Geografisk region

Norge Afrika Sør-Amerika Sør/Øst-Asia

Ny bok om åpne barnehager

Bokprosjekt: I løpet av 2017 ble SIK godt kjent med barnehagetypen åpen barnehage etter å ha ledet kompetanseløftet KomÅP for ansatte i åpne barnehager på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Nå skal SIK-forsker Øystein Lund-Johannessen, sammen med kollegaer fra Universitetet i Agder og Dronning Mauds Minne Høgskolere, redigere bok om den åpne barnehagen.

KomÅP-prosjektet har fått frem dynamikken, kompleksiteten og den brede fagkunnskapen som preger arbeidet i de åpne barnehagene. Prosjektet har bidratt til å utvikle og tydeliggjøre et viktig pedagogisk kompetansefelt gjennom regionale fagsamlinger og utviklingsarbeid med veiledning i de deltagende barnehagene, i tillegg til å synliggjøre åpen barnehages egenart og muligheter. Dette kunnskapsfeltet ønsker vi å formidle til barnehagefeltet, til barnehagelærerutdanningene og til politiske nivå ved å gi ut en fagbok som omhandler åpen barnehage. Bokprosjektet har kommet godt i gang og det er gjort avtale med Fagbokforlaget om utgivelse av boka. Den har tittelen «ÅPEN BARNEHAGE - pedagogisk virksomhet, lokal nettverksbygger og mangfoldig møtested» og blir etter planen utgitt i april 2019. Redaktører for boka er Kirsten Elisabeth Jansen, førstelektor Emerita ved Høgskolen i Agder, Øystein Lund Johannessen, seniorforsker ved SIK og prosjektleder i KomÅP-prosjektet og Sissel Mørreaunet, førstelektor ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning.

Opphavsrett: "Små øyeblikk", UiS/IBU
Publisert: 2018‑05‑14