Fred og forsoning

Fredsbygning, forsoningsprosesser, menneskerettigheter, reintegrering av tidligere barnesoldater.

Utviklingssamarbeid

Organisasjonsutvikling, styrking av det sivile samfunn, demokratiutvikling, Hiv/AIDS problematikk, menneskerettigheter.

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle samfunn, interkulturell kompetanse, migrasjon, profesjonalitet og yrkesutøvelse.

Undervisning og kurs

Interkulturell kommunikasjon, global forståelse, interkulturelt samarbeid, multikulturelle arbeidsplasser, fred og forsoning, menneskerettigheter.

Geografisk region

Norge Afrika Sør-Amerika Sør/Øst-Asia

Ny kollega

Tilbake på SIK: Mateus Schweyer er tilbake på SIK etter et opphold i Liverpool og Malmø, begge i rammen av SIK-prosjektet FAMAC. Mateus har tidligere vært praktikant på SIK i forbindelse med sine masterstudier i migrasjon ved universitetet i Stavanger. 

Mateus er ansatt som forskningsassstent og vil bidra tmed transkribering og oversettelse av intervjuer, samt analyse og publisering av resultater fra FAMAC-prosjektet. Han har allerede flere planlagte publikasjoner, både alene og sammen med kollegar fra SIK og Liverpool. Vi ser frem til å ha Mateus hos oss på SIK i løpet av de neste månedene!

Publisert: 2018‑05‑14