Fred og forsoning

Fredsbygning, forsoningsprosesser, menneskerettigheter, reintegrering av tidligere barnesoldater.

Utviklingssamarbeid

Organisasjonsutvikling, styrking av det sivile samfunn, demokratiutvikling, Hiv/AIDS problematikk, menneskerettigheter.

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle samfunn, interkulturell kompetanse, migrasjon, profesjonalitet og yrkesutøvelse.

Undervisning og kurs

Interkulturell kommunikasjon, global forståelse, interkulturelt samarbeid, multikulturelle arbeidsplasser, fred og forsoning, menneskerettigheter.

Geografisk region

Norge Afrika Sør-Amerika Sør/Øst-Asia

Audhild Steinnes Heum

Akademisk gradSosialantropolog, sykepleier
StillingForsker
Telefon51 51 62 54
E-postaudhild.steinnes.heum@sik.no

Audhild Steinnes Heum har en mastergrad i sosialantropologi. Fra tidligere er hun utdannet sykepleier med en videreutdanning i interkulturell forståelse. Hun har i tillegg gjennomført et kurs i etnografisk dokumentarfilm, "Filmmaking for fieldwork", ved Universitetet i Manchester.

Audhild har bodd 12 år i vest-Afrika, hvor hun tilbrakte mesteparten av sin barndom og ungdom. Som voksen har hun jobbet og hatt studieopphold  i henholdsvis Kamerun og Mali. Hun har i tillegg tilbrakt deler av studiet interkulturell forståelse i Peru og Bolivia.

Audhild har i flere år hatt et engasjement og en  interesse for temaer og arbeid som har med flytteprosesser, interkulturell kommunikasjon og mangfold å gjøre. Hun har fra tidligere erfaring fra arbeid som prosjektleder med fokus på forebyggende og holdningsskapende arbeid i forhold verdibaserte konflikter og tvangsekteskap. Hun har jobbet tett med minoritetsungdommer, minoritetsforeldre, samt både frivillige og offentlige hjelpeinstanser. Mer konkret har hun jobbet med flerkulturelt dialogarbeid, kurs- og foredragsvirksomhet, arrangering av seminarer og konferanser, samt veiledning i forbindelse med oppfølging av konkrete tvangsekteskapssaker. Hun har også hatt ansvaret for å utvikle og produsere brosjyrer og filmer og  som har blitt distribuert både regionalt og nasjonalt innenfor skole og andre instanser som jobber innenfor integreringsfeltet. Audhild er i tillegg sertifisert veileder i FLEXid som er et bevisstgjøringskurs i identitetshåndtering for flerkulturell ungdom.

Audhild har jobbet for SIK siden oktober 2011.

Prosjekter

Tidligere prosjekter

SIK rapporter

2015:02Rehabilitation and social reintegration of asylum-seeking children affected by war and armed conflict
Ellen Vea Rosnes, Milfrid Tonheim, Audhild Steinnes Heum, Ilse Derluyn, Dima Zito, Marina Rota
2013:02Afghans and early childhood education in Norway. A pilot project
Øystein Lund Johannessen, Gunhild Odden, Audhild Steinnes Heum, Oleksandr Ryndyk

Andre publikasjoner

Masteroppgave i sosialantropologi: 

2016, "They say we have peace". Perceptions and practices of peace in Northern Cameroon. Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen. (Tilgjengelig her: bora.uib.no/handle/1956/15262 )

Film:

  • "Ung og polsk. Og i Norge" (2017). Intervjuer med polske ungdommer. Produsert for Sola kommune. Rolle: idé, manus. 
  • "Mor, minoritet og muslim" (2015, 35 min). Fokusgruppesamtale. Produsert av SIK for Stiftelsen Kirkens Familievern. Rolle: idé, manus produsent.
  • "Familien min" (2015, 3 min). En inspirasjonfilm med fokus på familie i ulike kulturer. Produsert av SIK for Stiftelsen Kirkens Familievern. Rolle: idé, manus, produsent.
  • "Familievernkontoret. En informasjonsfilm for deg som er flerkulturell" (2015, 3 min). Produsert av SIK for Stiftelsen Kirkens Familievern. Rolle: idé, manus, produsent.
  • "I mine sko. Fire historier om verdivalg" (2010,  30 min). Dokumentarfilm. Produsert for: Rogalandsprosjektet mot tvangsekteskap. Rolle: Idé, manus, produksjon
  • "Retten til å velge" (2008, kortfilm, 10 min). Produsert for: Rogalandsprosjektet mot tvangsekteskap. Rolle: Prosjektledelse, casting.

Brosjyrer/ressurshefter:

  • Ressurshefte til filmen "I mine sko. Fire historier om verdivalg" (2010). Produsert for: Rogalandsprosjektet mot tvangsekteskap.
  • "Når barna dine vokser opp i en annen kultur" (2008). Brosjyre rettet mot minoritetsforeldre. Produsert for: Rogalandsprosjektet mot tvangsekteskap.
  • "Respekt og kjærlighet, ikke tvang" (2007). Brosjyre rettet mot minoritetsungdom. Produsert for: Rogalandsprosjektet mot tvangsekteskap.

Avis:

  • "Nok et steg på veien" (mars, 2009). Debattinlegg, Vårt Land