Fred og forsoning

Fredsbygning, forsoningsprosesser, menneskerettigheter, reintegrering av tidligere barnesoldater.

Utviklingssamarbeid

Organisasjonsutvikling, styrking av det sivile samfunn, demokratiutvikling, Hiv/AIDS problematikk, menneskerettigheter.

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle samfunn, interkulturell kompetanse, migrasjon, profesjonalitet og yrkesutøvelse.

Undervisning og kurs

Interkulturell kommunikasjon, global forståelse, interkulturelt samarbeid, multikulturelle arbeidsplasser, fred og forsoning, menneskerettigheter.

Geografisk region

Norge Afrika Sør-Amerika Sør/Øst-Asia

Oleksandr Ryndyk

StillingForsker
Telefon51 51 62 79 / 925 60 504
E-postoleksandr.ryndyk@sik.no

Oleksandr Ryndyk har vært ansatt som forsker ved SIK siden august 2013. Hans viktigste forskningsinteresser er internasjonal arbeidsmigrasjon, velferd, innvandreres integrering og interkulturell kommunikasjon. I de siste 4 år har han vært involvert i en rekke forskningsprosjekter med fokus på polsk arbeids- og familieinnvandring til Norge. Han har selv gjort ca. 60 intervjuer med personer med polsk bakgrunn i Norge og derfor har en solid kunnskap om denne innvandrergruppen. Oleksandr har undervist i Interkulturell kommunikasjon, Sosiologi og Det norske samfunn ved VID Vitenskapelige Høgskolen i Stavanger og har bidratt med undervisning i European Master in Migration and Intercultural Relations (EMMIR) ved Universitetet i Stavanger (UiS). Han har videre deltatt på flere samfunnsvitenskapelige seminarer og konferanser i Norge og utenlands.

Oleksandr har en mastergrad fra 2010 i internasjonal økonomi fra Ivan Franko Nasjonale Universitet i Lviv, Ukraina. I juli 2013 fullførte han European Master in Migration and Intercultural Relations (EMMIR) ved Universitetet i Stavanger, et felles Erasmus Mundus masterprogram som drives av fire europeiske og tre afrikanske universiteter. Hans masteroppgave om velferd og migrasjon utforsket dynamikken av overganger inn i- og ut av velferdsytelser blant polske arbeidsmigranter i Norge (2013).

Oleksandr er siden juli 2016 opptatt til ph.d-programmet i sosiologi ved Universitetet i Oslo (UiO). Hans individuelle prosjekt er en del av et større internasjonale prosjekt "Transnasjonale familieliv: En sammenlignende studie av arbeid-, familie- og velferdsstrategier blant polske migranter i Norge, Sverige og Storbritannia" (FAMAC) finansiert av Forskningsrådets program FRIHUMSAM. Oleksandr vil jobbe tett sammen med andre forskere i prosjektgruppen og vil blant annet utvikle en omfattende nettbaserte spørundersøkelse rettet mot polske arbeidsmigranter i Norge, Sverige og Storbritannia.

Prosjekter

Tidligere prosjekter

SIK rapporter

2016:01Ung og polsk - og i Norge
Øystein Lund Johannessen, Oleksandr Ryndyk, Hugrun Osk Gudjonsdottir, Taylor Vaughn
2015:04Minoritetsfamiliers tanker om og erfaringer med familierådgivning innad i og utenfor familien
Gunhild Odden, Oleksandr Ryndyk, Gerd Marie Ådna
2015:03Review of research literature on parenting styles and childrearing practices among Poles. Historical and contemporary perspectives
Øystein Lund Johannessen, Oleksandr Ryndyk
2013:02Afghans and early childhood education in Norway. A pilot project
Øystein Lund Johannessen, Gunhild Odden, Audhild Steinnes Heum, Oleksandr Ryndyk
2013:01Deconstructing socio-economic integration of Polish migrant workers and their families in Rogaland

Bok- og tidskriftsartikler

2018Changing Country, Changing Gender Roles: Migration to Norway and the Transformation of Gender Roles Among Polish Families
Gunhild Odden, Oleksandr Ryndyk
2018Two worlds of fatherhood – comparing the use of parental leave among Polish fathers in Poland and in Norway
Oleksandr Ryndyk, Magdalena Żadkowska og Natasza Kosakowska-Berezecka
2016Re-thinking Fatherhood and Manhood among Polish Migrant Fathers in Norway
2010"Femina mobilis, familia dynamica: Effect of Labour Migration on Ukrainian Women and Family" in: KCTOS Buch, Vienna.
Oleksandr Ryndyk, Alissa Tolstokorova

Andre publikasjoner

2013Welfare and migration: Transitions into and out of welfare benefits receipt among Polish migrant workers in Norway. Master thesis published in HF-IGIS Collection, University of Stavanger.
2010"Biscuits in the Bread Basket of Europe: Gender implications of remittances for social sustainability of Ukrainian transnational families" in: Proceedings of the 31st Annual Conference of the International Working Party on Labour Market Segmentation (IWPLMS), July 2010. Valencia University.
Oleksandr Ryndyk, Alissa Tolstokorova
2010''Much Pain, Few Gain: Gendered implications of remittances for poverty alleviation and socio-economic sustainability of Ukrainian transnational families" in: Proceedings of the International Symposium on Poverty Alleviation Strategies: Experiences and new Ideas. Istanbul, October 2010, p. 259-271.
Oleksandr Ryndyk, Alissa Tolstokorova