Fred og forsoning

Fredsbygning, forsoningsprosesser, menneskerettigheter, reintegrering av tidligere barnesoldater.

Utviklingssamarbeid

Organisasjonsutvikling, styrking av det sivile samfunn, demokratiutvikling, Hiv/AIDS problematikk, menneskerettigheter.

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle samfunn, interkulturell kompetanse, migrasjon, profesjonalitet og yrkesutøvelse.

Undervisning og kurs

Interkulturell kommunikasjon, global forståelse, interkulturelt samarbeid, multikulturelle arbeidsplasser, fred og forsoning, menneskerettigheter.

Geografisk region

Norge Afrika Sør-Amerika Sør/Øst-Asia

Transnasjonale familieliv: En sammenlignende studie av arbeid-, familie- og velferdsstrategier blant polske migranter i Norge, Sverige og Storbritannia.

Norge
Prosjekt
Periode2016–2019
ProsjektlederGunhild Odden
ProsjektmedarbeidereOleksandr Ryndyk, Hugrun Osk Gudjonsdottir, Aleksandra Sevic, Mateus Schweyher , Frida Johansson, Nils Olav Østrem, Kathy Burrell, Pieter Bevelander
OppdragForskning
OppdragsgiverNorges forskningsråd (NFR)

Prosjektet, som går under navnet FAMAC, er et større internasjonalt og tverrfaglig forskningsprosjekt finansiert gjennon NFRs FRIHUMSAM-program for unge forskertalenter. På SIK er Gunhild Odden prosjektleder, Oleksandr Ryndyk stipendiat i prosjektet og Hugrun Osk Gudjonsdottir forskningsassistent. I tillegg er ytterligere tre seniorforskere involvert i prosjektet: Nils Olav Østrem fra Universitetet i Stavanger, Pieter Bevelander fra Universitetet i Malmø og Kathy Burrell fra Universitetet i Liverpool. Masterstudenter og studenter i praksis på SIK vil også bidra inn i prosjektet.

Prosjektet har egne nettsider, de kan finner du her.

Prosjektets problemstilling er formulert som følger: Hvordan påvirker i) (transnasjonalt) familieliv, ii) arbeidsmarkedet og iii) rettigheter til velferdsytelser polske migranters forhold til arbeid og velferd? For å kunne svare på dette vil prosjektet blant annet utføre en større kvantitativ spørreundersøkelse som vil bli supplert med kvalitative intervjuer. Vi vil ha fokus på to ulike grupper, de som bor med og de som bor uten familien, i tre ulike nasjonale kontekster: Norge, Sverige og Storbritannia. Studien vil kort oppsummert kunne si noe om hvorfor noen migrantarbeidere gjøre det bedre på arbeidsmarkedet enn andre. Prosjektet tar også sikte på å rekonstruere migrantenes (migrasjons)historie i et livsløpsperspektiv, samt identifisere strategier relatert til skattereduksjon, planer om familiegjenforening, re-migrasjon og/eller returmigrasjon. Universitetet i Stavanger er prosjektets nasjonale partner, mens Universitetet i Liverpool og Universitetet i Malmø er internasjonale partnere. Prosjektet har et budsjett på 7 millioner kroner.

Prosjektgruppen under prosjektets kickoff-møte i Stavanger 6.-7. september 2016. Fra venstre Nils Olav Østrem, Gunhild Odden, Oleksandr Ryndyk, Kathy Burrell, Pieter Bevelander og Hugrun Osk Gudjonsdottir