Fred og forsoning

Fredsbygning, forsoningsprosesser, menneskerettigheter, reintegrering av tidligere barnesoldater.

Utviklingssamarbeid

Organisasjonsutvikling, styrking av det sivile samfunn, demokratiutvikling, Hiv/AIDS problematikk, menneskerettigheter.

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle samfunn, interkulturell kompetanse, migrasjon, profesjonalitet og yrkesutøvelse.

Undervisning og kurs

Interkulturell kommunikasjon, global forståelse, interkulturelt samarbeid, multikulturelle arbeidsplasser, fred og forsoning, menneskerettigheter.

Geografisk region

Norge Afrika Sør-Amerika Sør/Øst-Asia

"They assume dirty kids means happy kids". Polish female migrants on being a mother in Norway

Odden, Gunhild, 2016, "'They assume dirty kids means happy kids'". Polish female migrants on being a mother i Norway", Miscellanea Anthropologica et Sociologica N. 17 (3), ss. 35-49

Artikkelen er publisert i rammen av prosjektet En krysskulturell studie av polske og norske familier. Sosiokulturelle og psykologiske indikatorer på likestilling og balanse mellom arbeid og fritid og kan leses i sin helhet via lenken under.