Fred og forsoning

Fredsbygning, forsoningsprosesser, menneskerettigheter, reintegrering av tidligere barnesoldater.

Utviklingssamarbeid

Organisasjonsutvikling, styrking av det sivile samfunn, demokratiutvikling, Hiv/AIDS problematikk, menneskerettigheter.

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle samfunn, interkulturell kompetanse, migrasjon, profesjonalitet og yrkesutøvelse.

Undervisning og kurs

Interkulturell kommunikasjon, global forståelse, interkulturelt samarbeid, multikulturelle arbeidsplasser, fred og forsoning, menneskerettigheter.

Geografisk region

Norge Afrika Sør-Amerika Sør/Øst-Asia

Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling

Finn Ove Båtevik, Brita Gjerstad, Gro Marit Grimsrud, Øystein Lund Johannessen, Grete Netteland, Svein Ingve Nødland, Lin Prøitz, Geir Skeie og Gunn Vedøy, 2017, "Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling", Rapporter fra Universitetet i Stavanger nr. 62, Stavanger: Universitetet i Stavanger

Denne rapporten inneholder de viktigste resultater fra forskningsprosjektet "Arbeidsinnvandring til Vestlandet. Arbeidsinnvandring som ressurs i regional utvikling". SIK-forsker Øystein Lund Johannessen er en av flere forfattere. Forskningen ble gjennomført i de fire vestlandsfylkene Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland i perioden 2013-2016 og har hatt som hovedmål å utvikle kunnskap om arbeidsinnvandringens rolle og betydning i regionen. Forskningsprosjektet har vært ledet av Universitetet i Stavanger med professor Geir Skeie ved institutt for kultur- og språkvitenskap som leder. Rapporten kan lastes ned i sin helhet via linken under bildet: