Fred og forsoning

Fredsbygning, forsoningsprosesser, menneskerettigheter, reintegrering av tidligere barnesoldater.

Utviklingssamarbeid

Organisasjonsutvikling, styrking av det sivile samfunn, demokratiutvikling, Hiv/AIDS problematikk, menneskerettigheter.

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle samfunn, interkulturell kompetanse, migrasjon, profesjonalitet og yrkesutøvelse.

Undervisning og kurs

Interkulturell kommunikasjon, global forståelse, interkulturelt samarbeid, multikulturelle arbeidsplasser, fred og forsoning, menneskerettigheter.

Geografisk region

Norge Afrika Sør-Amerika Sør/Øst-Asia

Use your talents - the congregation as primary development agent

Haus, Sigurd (editor). (2017). Use your talents - the congregation as primary development agent. Stavanger: Digni

Boken "Use Your Talets – The congregation as primary development agent" er en bok som forteller hvordan lokale samfunn har brukt sine egne ressurser og talent for å utvikle sine samfunn og, i mange tilfelle, også bryte seg ut av fattigdom. Tanken bak «Use Your Talents» er å fokusere på de ressursene og talentene som allerede er i lokalsamfunnet i stedet for å fokusere på hva som mangler. «Use Your Talents» utviklingsarbeid er en integrert del av det frivillige arbeidet som blir gjort i menighetene. Kvinner og men samles for å skape en mulighet til selv å ha en påvirkning på egne liv.

Boken gir både inspirasjon og opplæring til hvordan folk kan knytte seg opp mot lokalt tilgjengelige ressurser for å forbedre sin egen framtid. Den har bidrag fra flere forfattere, men mesteparten av bidragsyterne har deltatt i prosjektet «Use Your Talents» kunnskapsutviklings prosjekt. I boken deler forfatterne sine egen historier og erfaring ved å gi noen eksempler på arbeidet som har blitt gjort og gjennom diskusjon av relevante tema omkring prosjektet. Enkelte kapitler har et forkynnende preg.

 

Use Your Talents - The congregation as primary development agent