Fred og forsoning

Fredsbygning, forsoningsprosesser, menneskerettigheter, reintegrering av tidligere barnesoldater.

Utviklingssamarbeid

Organisasjonsutvikling, styrking av det sivile samfunn, demokratiutvikling, Hiv/AIDS problematikk, menneskerettigheter.

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle samfunn, interkulturell kompetanse, migrasjon, profesjonalitet og yrkesutøvelse.

Undervisning og kurs

Interkulturell kommunikasjon, global forståelse, interkulturelt samarbeid, multikulturelle arbeidsplasser, fred og forsoning, menneskerettigheter.

Geografisk region

Norge Afrika Sør-Amerika Sør/Øst-Asia

Two worlds of fatherhood – comparing the use of parental leave among Polish fathers in Poland and in Norway

Sammen med to medforfattere, Magdalena Żadkowska og Natasza Kosakowska-Berezecka fra Universitet i Gdansk (Polen), har Oleksandr Ryndyk bidratt med et kapitel i den nylig utgitte boken «Transnational Polish Families in Norway: Social Capital, Integration, Institutions and Care» (2018). Boken gir innsikt i familielivet til polske innvandrere som i løpet av det siste tiåret bosatt seg i Norge med sine partnere og barn. Kapittel 7, skrevet av Żadkowska, Kosakowska-Berezecka og Ryndyk, sammenligner bruken av fedrekvoten blant polske fedre i Polen og i Norge. Forfatterne uttrykker enighet om at familieinnvandringen fra Polen til Norge har bidratt til et forbedret familieliv blant polske fedre i Norge, der et større engasjement innen husarbeid og barneomsorg støttes av norsk arbeidsmiljø og sosiale system.

Finn ut mer om boken her:
https://www.peterlang.com/view/9783631711569/chapter07.xhtml 

Transnational Polish Families in Norway: Social Capital, Integration, Institutions and Care