Fred og forsoning

Fredsbygning, forsoningsprosesser, menneskerettigheter, reintegrering av tidligere barnesoldater.

Utviklingssamarbeid

Organisasjonsutvikling, styrking av det sivile samfunn, demokratiutvikling, Hiv/AIDS problematikk, menneskerettigheter.

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle samfunn, interkulturell kompetanse, migrasjon, profesjonalitet og yrkesutøvelse.

Undervisning og kurs

Interkulturell kommunikasjon, global forståelse, interkulturelt samarbeid, multikulturelle arbeidsplasser, fred og forsoning, menneskerettigheter.

Geografisk region

Norge Afrika Sør-Amerika Sør/Øst-Asia

Changing Country, Changing Gender Roles: Migration to Norway and the Transformation of Gender Roles Among Polish Families

2018, Natasza Kosakowska-Berezecka, Magdalena Zadkowska, Brita Gjerstad, Kuba Krys, Anna Kwiatkowska, Gunhild Odden, Oleksandr Ryndyk, Justyna Swidrak, & Gunn Vedøy, "Changing Country, Changing Gender Roles: Migration to Norway and the Transformation of Gender Roles Among Polish Families", i Maria Rosario T. de Guzman, Jill Brown, and Carolyn Pope Edwards (Eds.), Parenting from Afar and the Reconfiguration of Family Across Distance, New York, Oxford University Press, s. 90-11

En annen publikasjon fra PAR-prosjektet er nå ute. Sammen med prosjektpartnere fra både Polen og Norge har Gunhild Odden og Oleksandr Ryndyk bidratt med en artikkel i boken Parenting from Afar and the Reconfiguration of Family Across Distance, utgitt av Oxford University Press.Boken gir innblikk i livene til familier rundt om i verden som er påvirket av separasjon på grunn av et bredt spekter av omstendigheter, inkludert økonomisk migrasjon, skilsmisse, adopsjon, militærtjeneste, utdanning og foreldreløshet. I vår artikkel skriver vi om hvordan kjønnsroller og foreldrestiller blant polske innvandrerfamilier endrer seg etter at de flytter til Norge.