Fred og forsoning

Fredsbygning, forsoningsprosesser, menneskerettigheter, reintegrering av tidligere barnesoldater.

Utviklingssamarbeid

Organisasjonsutvikling, styrking av det sivile samfunn, demokratiutvikling, Hiv/AIDS problematikk, menneskerettigheter.

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle samfunn, interkulturell kompetanse, migrasjon, profesjonalitet og yrkesutøvelse.

Undervisning og kurs

Interkulturell kommunikasjon, global forståelse, interkulturelt samarbeid, multikulturelle arbeidsplasser, fred og forsoning, menneskerettigheter.

Geografisk region

Norge Afrika Sør-Amerika Sør/Øst-Asia

Interreligious dialogue in Oslo in the years following the terror attacks of 22 July 2011

Husebø, Dag og Øystein Lund Johannessen, "Interreligious dialogue in Oslo in the years following the terror attacks of 22 July 2011", i Julia Ipgrave, Thorsten Knauth Köhrs, Anna Vieregge Dörthe og Marie von der Lippe (red.), Religion and Dialogue in the City. Case Studies on Interreligious Encounter in Urban Community and Education, Munster/New York, Waxmann, s. 114-139